הצוות

הצוות

עדי שניידר רואה חשבון

למעלה מ- 15 שנות ניסיון בתחומי הביקורת החקירתית וניהול סיכונים.

ליטל נאור רואת חשבון אקטוארית

למעלה מ- 12 שנות ניסיון בתחומי המימון ואקטואריה ביטוח חיים ופנסיה

חיים סקאל רואה חשבון

למעלה מ- 20 שנות ניסיון בתחומי הביקורת החקירתית וחקירות מחשב

בוא נשב לקפה !

לתיאום פגישת הכרות

COVID 19

אנו ממשיכים ועומדים לרשות לקוחותינו במגבלות ובתנאי העבודה החדשים תחת תופעת COVID-19.
אנו מבינים כי התמשכות התופעה יצרה תנאים חריגים אשר מציפים בעיות, קשיים ועימותים ודווקא תחת אתגרים אלו אנו זמינים עבורכם.
#נעבור את זה ביחד !